ჭდე: composting

ნაგვის “შავ ოქროდ” ქცევა
in ჩანაწერი
by თებერვალი 23, 2020თებერვალი 23, 2020

ნაგვის “შავ ოქროდ” ქცევა

ნარჩენების მართვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია კომპოსტირება, რაც გულისხმობს სამზარეულოში დაგროვილი ნარჩენების ნაგავსაყრელის მაგივრად ნიადაგის გასამდიდრებლად გამოყენებას. მაშინ როდესაც ცელოფანში გამოკრული საკვები ნარჩენები ნაგავსაყრელზე რთულად იშლება და უჰაერობის გამო გამოყოფს საზიანო გაზს და ვნებს ჩვენს პლანეტას, ეზოში ჰაერზე კომპოსტირებით ეს მავნე ნივთიერებები არ გამოიყოფა და რამდენიმე თვის შემდეგ ნარჩენები ნიადაგისთვის სასუქად, “შავ ოქროდ” იქცევა. კომპოსტი საუკეთესო...

მეტის წაკითხვა